Oferta

Audyt RODO – Szkolenie – Czy wdrożenie ? Od czego zacząć? Najlepiej od bezpłatnej konsultacji, do której Cię zapraszamy. Najczęściej wydaje nam się, że przygotowanie firmy do RODO to wiele czasu i pieniędzy dlaczego? Ponieważ nie do końca wiemy w jakim zakresie stosować RODO. RODO i wydatek? Wcale nie musi tak być,  ponieważ wiele zależy od tego co, gdzie i na jaką skalę przetwarzasz. Zdobądź tę wiedzę bezpłatnie – zadzwoń lub napisz!

W naszej standardowej ofercie wykonujemy:

1) Audyty firm pod kątem pod kątem dostosowania do wymogów rozporządzenia RODO (GDPR) w zakresie:

 • audyt RODO „zerowy”  – który pozwoli Ci ocenić aktualne bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 • audyt okresowy i audyt RODO powdrożeniowy– badające, czy wprowadzone i funkcjonujące w firmie procedury i zabezpieczenia są zgodne z wymogami RODO.
 • wdrożenie kompleksowe + audyt RODO – (audyt + wdrożenie rekomendowanych działań poaudytowych)audyt u kooperantów i podmiotów związanych ze Zleceniodawcą ( gdy zawarta jest umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych)

2) Opracowanie dokumentacji zgodnej z RODO takiej jak:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO
 • obowiązek informacyjny RODO
 • ochrona danych osobowych pracowników i współpracowników ( upoważnienie  pracowników i współpracowników firmy )
 • monitoring w firmie – zgody i oświadczenia
 • ochrona danych osobowych – zgoda pracownika na przetwarzanie
 • umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez kooperantów
 • rejestr czynności przetwarzania RODO
 • zobowiązanie do zachowania poufności
 • klauzule RODO do umów z kooperantami i klientami
 • materiały do udostępnienia w siedzibie i placówkach firmy
 • informacje do opublikowania na stronie www firmy oraz we wiadomościach email i zapowiedzi telefonicznej
 • polityka bezpieczeństwa RODO
 • ewidencja naruszeń i incydentów
 • instrukcja stanowiskowa i zakres obowiązków dla osób mających kontakt z danymi osobowymi
 • ewidencje osób upoważnionych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych -zakres obowiązków
 • inne wskazane dokumenty zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych takie jak ewidencja zasobów informatycznych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym, listy kontrolne do audytów wewnętrznych, ocena ryzyka

3) Wdrożenia w firmie procedur / dokumentacji / zaleceń poaudytowych / systemów bezpieczeństwa w zakresie organizacyjnym w zakresie zgodności z RODO

4) Szkolenia RODO i Warsztaty RODO

 • Naruszenia RODO – Jak się chronić?
 • Przetwarzanie danych osobowych : Co robić a czego nie robić?
 • Gdzie jest największe ryzyko i skąd spodziewać się kłopotów?
 • Incydent Bezpieczeństwa a ochrona danych osobowych – Jak postępować?
 • Dokumentacja RODO – Jak stosować i kontrolować?
 • Ocena ryzyka w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Polityka Bezpieczeństwa – Jak ją dobrze sporządzić?

Nowość: Szkolenie RODO  „Zarządzanie Incydentami”: miałeś incydent związany z bezpieczeństwem danych osobowych? Obawiasz się, że to naruszenie i nie wiesz co dalej? Dzwoń- pomożemy Ci ocenić sytuację i zaproponujemy rozwiązania. Rozważ również audyt RODO , który pomoże Ci określić czy przetwarzanie danych osobowych w Twojej firmie jest zgodne z rozporządzeniem U.E. i ustawą o ochronie danych osobowych.

Pracujemy na terenie całego kraju

Zapraszamy do kontaktu:

Jeśli zapewnienie bezpieczeństwa danych, to nie wszystko, czego potrzebuje Twoja firma – to zapraszamy Cię na stronę www.firmazarabia.pl , gdzie fachowo zajmujemy się pomocą w rozwoju dla małych oraz średnich firm. Na stronie www.firmazarabia.pl możesz odebrać voucher na bezpłatną konsultację rozwojową.

Skontaktuj się z nami!

Szkolenie RODO - dane osobowe - polityka bezpieczeństwa