Szkolenie RODO

Szkolenia RODO – czyli szkolenia z danych osobowych są jednym z najskuteczniejszych środków organizacyjnych. Możesz i powinieneś je organizować jako Administrator Danych Osobowych w Twojej organizacji.

Szkolenie RODO inaczej szkolenie z danych osobowych to ważny środek organizacyjny RODO
Szkolenie RODO Szkolenie dane osobowe

Poprawnie przeprowadzone szkolenie RODO (szkolenie z przetwarzania danych osobowych) daje poczucie bezpieczeństwa administratorowi, managerom i pracownikom. Po szkoleniu z ochrony danych uczestnicy wiedzą co robić z danymi i robią to bezpiecznie.

Nasze Szkolenie RODO jest wypełnione wiedzą i praktyką, dzięki temu uczestnicy osiągają cele wymienione poniżej czyli:

-Zrozumienie czym są dane osobowe i dlaczego należy je chronić.

-Uzyskanie wrażliwości na przetwarzanie danych osobowych.

-Nabycie umiejętności prawidłowych zachowań w sytuacji gdy ktoś pyta o dane osobowe.

-Uzyskanie wiedzy czym jest cyberbezpieczeństwo oraz poznanie podstawowych – praktycznych zasad cyberbezpieczeństwa.

-Otrzymanie najnowszych informacji z zakresu ochrony danych na rynku.

-Pozyskanie wiedzy o źródłach informacji dot. przetwarzania danych osobowych.

-Przygotowanie do potencjalnych kontroli.

-Poznanie czym jest dokumentacja RODO oraz zrozumienie zależności między dokumentami.

-Dowiedzenie się czym jest ocena ryzyka.

-Poznanie dobrych praktyk Administratora.

-Zdobycie wiedzy czym są środki organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

-Uświadomienie skali różnorodności przetwarzania: „Od HR do Marketingu – rożne zakresy, różne podstawy, różne cele przetwarzania – i jak to opanować?”

-Wiedza o najczęstszych wpadkach przy danych osobowych – czego należy się wystrzegać?

-Przeprowadzenie Studium przypadków naruszeń danych z ostatnich miesięcy (przyczyny, konsekwencje, kary).

Szkolenie z przetwarzania danych osobowych prowadzone jest w formie praktycznych, angażujących zajęć, których celem jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne przy prawidłowym przetwarzaniu danych osobowych i administracji bezpieczeństwem informacji.

Zapraszamy do kontaktu